Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Η προϋπόθεση της ύπαρξης εκτελεστού τίτλου για την απόκτηση ενεχύρου σε κινητά πράγματα του μισθωτή υπό τον όρο ότι αυτά δεν είναι ακατάσχετα (604 ΑΚ)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 604 ΑΚ για καθυστερούμενα μισθώματα, ο εκμισθωτής ακινήτου έχει νόμιμο ενέχυρο στα κινητά του μισθωτή που έφερε στο μίσθιο, εφόσον δεν είναι από τα ακατάσχετα. Το ενέχυρο ασφαλίζει τα καθυστερούμενα μισθώματα των δύο ετών πριν από την κατάσχεση των πραγμάτων.

Στην υπό κρίσιν αίτηση ασφαλιστικών μέτρων νομής του μισθωτή με καθού τον εκμισθωτή που εξέτασε το Ειρηνοδικείο Πύργου δυνάμει της οποίας εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 206/2011 απόφαση, ο αιτών ισχυρίζεται ότι είναι νομέας και κάτοχος των εισκομισθέντων στο μίσθιο ακίνητο του καθού κινητών πραγμάτων και την νομή των οποίων παρακρατεί παρανόμως ο καθού, αρνούμενος να του τα αποδώσει. Περιεχόμενο της αίτησης ασφαλιστικών νομής σ’ αυτήν την περίπτωση είναι  κατ’ επίκληση επείγουσας περίπτωσης, να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα για την προστασία της νομής του στα επίδικα κινητά, ώστε να αναγνωρισθεί προσωρινά νομέας και κάτοχος αυτών, να διαταχθεί ο καθού (εκμισθωτής) να πάψει κάθε ενεστώσα προσβολή και κάθε πράξη στο μέλλον τείνουσα στη διατάραξη της νομής και κατοχής του και να υποχρεωθεί ο καθού να του επιτρέψει να εισέλθει στο μίσθιο και να παραλάβει τα επίδικα κινητά, άλλως να διαταχθεί η αποβολή του καθού από την νομή και κατοχή των κινητών και, να επιτραπεί στον αιτούντα να εισέλθει αυτοδύναμα στο μίσθιο κατάστημα προκειμένου να παραλάβει τα επίδικα κινητά και να καταδικασθεί ο καθού στη δικαστική του δαπάνη.

Λεκτέο είναι ότι το γεγονός αν ο αιτών έχει ή όχι κυριότητα δεν επηρεάζει την νομιμοποίησή του καθώς όπως αναφέρει  η 206/2011 του Ειρηνοδικείου Πύργου «ο καθού αρνείται την ένδικη αίτηση ως μη νόμιμη και αβάσιμη, προβάλλει δε τον ισχυρισμό ότι ο αιτών δεν είναι κύριος των επιδίκων κινητών και ως εκ τούτου δεν νομιμοποιείται ενεργητικά προς άσκηση της ενδίκου αιτήσεως, πλην όμως ο ως άγω ισχυρισμός ως προς το πρώτο σκέλος του είναι μη νόμιμος, διότι το δικαστήριο στις δίκες περί νομής δεν ερευνά τα ζητήματα κυριότητας (ΑΠ 642/1964 Αρχ.Νομ. ΙΣΤ σελ. 211, Ειρ. Άνδρου 2/1985 Αρχ. Νομ. 36(1985) σελ. 691 επ.)».

Λίαν σημαντικό είναι επίσης ότι ο εκμισθωτής θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με εκτλεστό τίτλο προκειμένου να μπορέσει εν συνεχεία να προβεί σε αναγκαστική κατάσχεση:. Συγκεκριμένα αναφέρεται: «πλην όμως ο καθού δεν έχει μέχρι σήμερα ασκήσει αγωγή για την ως άνω κύρια απαίτηση του, με αποτέλεσμα ο καθού δεν έχει τίτλο εκτελεστό για να επιβάλει στη συνέχεια αναγκαστική κατάσχεση επί των εισκομισθέντων πραγμάτων (βλ. σχετικά Γεωργιάδη ενοχ. Δικ., Ειδ. Μέρος, τόμος 1, Αθήνα 2004, σελ. 336, Ειρ Καλλιθέας 586/2010 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ».

Τέλος, ένα εκ των ζητημάτων που επιλήφθηκε η ανωτέρω απόφαση είναι το αν τα κινητά πράγματα εμπίπτουν στην κατηγορία των ακατάσχετων, οπότε και αυτό συνιστά αρνητική προϋπόθεση ώστε να αποτελέσουν αντικείμενο ενεχύρου: «πιθανολογήθηκε ότι τα εισκομισθέντα στο μίσθιο επίδικα κινητά είναι αντικείμενα σχετικά προς το επάγγελμα του αιτούντα, με την έννοια ότι αποτελούν τον στοιχειώδη εξοπλισμό καταστήματος νυχτερινής διασκέδασης και ως εκ τούτου είναι απαραίτητα για την άσκηση της προσωπικής του εργασίας, αφού από τη χρήση τους αποκτά όσα του χρειάζονται για να ζήσει, είναι δηλαδή ακατάσχετα (αρθρ. 953 παρ. 4 ΚΠολΔ) και δεν μπορούν να, αποτελέσουν αντικείμενο ενεχύρου (αρθρ. 604 ΑΚ)».

Λαμπρινή Σταμέλου, δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί