Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Η συντρέχουσα αρμοδιότητα του δικαστηρίου του τόπου κατάρτισης της δικαιοπραξίας ή εκπλήρωσης της παροχής δεν περιλαμβάνει τις διαφορές από τον αδικαιολόγητο πλουτισμό (βλ. ΜΠρωτΛαρ 421/2003, Δικ 2004, 365=ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ)

Η διάταξη του άρθρου 33 ΚΠολΔ καθιδρύει συντρέχουσα αρμοδιότητα του Δικαστηρίου του τόπου της καταρτίσεως της δικαιοπραξίας ή της εκπληρώσεως της παροχής ειδικώς μόνο για τις διαφορές που αφορούν την ύπαρξη ή το κύρος δικαιοπραξίας στη ζωή και όλα τα δικαιώματα που πηγάζουν από αυτήν, καθώς επίσης και για τις διαφορές προς καταβολή αρνητικού διαφέροντος, ως και για αποζημίωση ένεκα πταίσματος κατά τις διαπραγματεύσεις και όχι για τις διαφορές από τον αδικαιολόγητο πλουτισμό, οι οποίες λόγω της ειδικότητας της ως άνω διάταξης του άρθρου 33 ΚΠολΔ και της επιβαλλομένης από αυτή αυστηρώς περιοριστικής διατυπώσεως της, καθόσον αφορά τις διαφορές που υπάγονται στη συντρέχουσα δωσιδικία της δικαιοπραξίας, αποκλείονται από τον περιοριστικό κατάλογο των διαφορών που υπάγονται στη συντρέχουσα δωσιδικία της δικαιοπραξίας και όταν ακόμη τελούν σε συνάρτηση προς προϋπάρξασα σύμβαση, αφού το επίδικο δικαίωμα δεν πηγάζει από τη δικαιοπραξία, ως απαιτεί η προαναφερόμενη διάταξη του άρθρου 33 ΚΠολΔ, αλλά από το νόμο (ΕΘ 2402/96 Αρμ 1997.98, ΕΘ 14/71 Αρμ 25. 495, ΠολΠρΚαστ 277/73 ΑρχΝομ 25.456, ΜπρΕδ 46/68 ΕΕΝ 36. 258, βλ. Δεληκωστοπούλου – Σινανιώτη Ερμ ΚΠολΔ άρθρο 33 σελ. 99, Οικονομοπούλου Εγχειρίδιο Πολιτ. Δικονομίας σελ. 186 Μπέη Πολιτ. Δικονομία τ. Α` άρθρο 33III5 σελ. 227, Σταυρόπουλου Συμπλ. Ερμ. ΚΠολΔ/171 άρθρο 33 σημ. 5 σελ. 28,Π Θεοδωρόπουλου ΚΠολΔ τ. ΑΊ992 σελ. 46-47).

Κωνσταντίνα Β. Πουρνάρα

Δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί