Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Οι τόκοι υπερημερίας οφείλονται ανεξαρτήτως της παραίτησης από το δικόγραφο της αγωγής και του περιορισμού του αιτήματος

Η κατά τα άρθρα 294, 295 παρ. 1 και 297 ΚΠολΔ παραίτηση του ενάγοντος από το δικόγραφο της αγωγής, καθώς και ο κατά τα άρθρα 223 και 224 ΚΠολΔ µε τις προτάσεις από τον ενάγοντα γενόµενος περιορισµός του καταψηφιστικού αιτήµατος της αγωγής σε αναγνωριστικό, που έχουν ως αποτέλεσµα το ότι η αγωγή θεωρείται ως µη ασκηθείσα στην πρώτη περίπτωση και στη δεύτερη ως µη ασκηθείσα κατά το καταψηφιστικό της αίτηµα, συνεπάγεται την ανατροπή εξ υπαρχής µόνο των αποτελεσµάτων που επήλθαν µε και από την άσκηση αυτής, δεν αφορά όµως και την επίδοση της αγωγής κατά το µέρος που η επίδοση της έχει χαρακτήρα όχλησης δηµιουργικής υπερηµερίαςτου οφειλέτη και οφειλής για αντίστοιχους τόκους σύµφωνα µε το άρθρο 345 ΑΚ (ΑΠ 497/2004 ΕλΔνη2006.502, ΑΠ 23/2004 αδηµ., ΑΠ 241/2003 ΕλΔνη2004.487, ΟλΑΠ 13/1994 ΕλΔνη 35.1259). Εξάλλου, ο τόκος (άρθρο 293 ΑΚ) οφείλεται µεν παρεποµένως, επί πλέον της οφειλής του κεφαλαίου, αποτελεί όµωςαυθύπαρκτη απαίτηση η οποία µπορεί να εκχωρηθεί αυτοτελώς αλλά και να ζητηθεί µε αυτοτελή αγωγή (ΑΠ 942/2002 αδηµ, ΠολΠρΑθηνών 756/2015).

Λαμπρινή Σταμέλου, δικηγόρος

Email: info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί