Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Η βραχυχρόνια μίσθωση αποτελεί επαγγελματική-τουριστική μίσθωση και όχι μίσθωση κατοικίας

Η υπ’ αρ. 986/2020 απόφαση του Εφετείου Θεσσαλονίκης (NOMOS) έκρινε ότι ένα κατάλυμα, όπως η επίδικη τουριστική επιπλωμένη έπαυλη (βίλα), στο οποίο διαμένουν προσωρινά τουρίστες, δυνάμει βραχυχρόνιας μίσθωσης, κατά τις ολιγοήμερες διακοπές τους, είναι αδιαμφισβήτητα ένα τουριστικό κατάλυμα, δηλαδή στην πραγματικότητα τουριστική-επαγγελματική μίσθωση και δεν καθιστά τη μίσθωση αυτής, μίσθωση κατοικίας, ακόμη και μετά την επιλογή του νομοθέτη να καταργήσει από την 1η Νοεμβρίου 2015 την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 4276/2014 (Α’ 155) και την παράγραφο 7 του άρθρου 2 του ν. 2160/1933 (Α’ 118) που όριζαν τις 30 ημέρες, ως την ελάχιστη διάρκεια των βραχυχρόνιων μισθώσεων, καθώς και να εξομοιώσει φορολογικά τις βραχυχρόνιες μισθώσεις του άρθρου 46 παρ. 5 του Ν. 4179/2013, αλλά και στη συνέχεια τις βραχυχρόνιες μισθώσεις του τύπου Airbnb (άρθρ. 111 του Ν. 4446/2016), με αυτές των μισθώσεων κατοικιών, αφ’ ης στιγμής, και ανεξάρτητα αν το προσποριζόμενο εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από ακίνητη περιουσία, η πραγματικότητα είναι πως το ως άνω κατάλυμα δεν διαφέρει σε τίποτε από ένα πολυτελές bungalow σε ξενοδοχείο και η βασική υπηρεσία που προσφέρεται είναι ακριβώς η ίδια, δηλαδή αυτή της διανυκτέρευσης των τουριστών σε ένα κατάλυμα στο πλαίσιο της ολιγοήμερης διαμονής τους σε έναν τόπο που επέλεξαν για τις διακοπές τους. Επιπροσθέτως, οι ως άνω βραχυχρόνιες μισθώσεις συνήθως δεν φέρουν το χαρακτήρα αστικής μίσθωσης κατοικίας και για το λόγο ότι αυτές έχουν ευκαιριακό ή προσωρινό χαρακτήρα και αδιαμφισβήτητα προσομοιάζουν με τουριστικές, ξενοδοχειακού τύπου, βραχυχρόνιες μισθώσεις, ενώ χαρακτηριστικό με τις μισθώσεις αυτές είναι ότι οι τουρίστες-μισθωτές, πριν ή κατά τη διάρκεια της διαμονής τους δεν λαμβάνουν γνώση του Κανονισμού (εν προκειμένω του συγκροτήματος) στον οποίο αναφέρονται λεπτομερώς οι περιορισμοί, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που διέπουν τις σχέσεις των ιδιοκτητών και ενοίκων εντός του συγκροτήματος, ούτε και υπογράφουν κάποιο έγγραφο ότι θα σεβαστούν το άνω Καταστατικό που επέχει θέση νόμου, ούτε και δηλώνουν ότι προσχωρούν ανεπιφύλακτα στις διατάξεις του Κανονισμού του συγκροτήματος, όπως, αντιθέτως, συμβαίνει στις αστικές μισθώσεις κατοικιών, υπογράφεται μεταξύ των συμβαλλομένων (ιδιοκτήτη και ενοικιαστή) ιδιωτικό συμφωνητικό (μισθωτήριο) στο οποίο εμπεριέχεται ο σαφής όρος ότι ο ενοικιαστής έχει λάβει γνώση και θα σεβαστεί τις διατάξεις του Καταστατικού και ότι προσχωρεί ανεπιφύλακτα σ’ αυτόν.

Κατά συνέπεια, ακόμα κι αν γραφτεί σε συμφωνητικό βραχυχρόνιας μίσθωσης ότι πρόκειται για συμφωνητικό κατοικίας, στην πραγματικότητα δύναται αυτό να μην ισχύει, καθώς η βραχυχρόνια μίσθωση έχει κατ’ εξοχήν χαρακτηριστεί ως επαγγελματική-τουριστική μίσθωση.

Ευγενία Φωτοπούλου, δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί