Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Κατά την κρατούσα άποψη της νομολογίας δεν νοείται σύσταση οριζοντίου ή καθέτου ιδιοκτησίας βάσει εκτάκτου χρησικτησίας. Υποστηρίζεται και η αντίθετη άποψη (ΕφΔυτΜακ 96/2019, δημ. ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ)

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 953, 954, 1002 και 1117 ΑΚ, 1 και 14 του Ν. 3741/1929, 1 και 2 του ΝΔ/τος 1024/1971 προκύπτει, ότι, εκτός από τις περιπτώσεις σύστασης διηρημένης ιδιοκτησίας (οριζόντιας ή κάθετης) με δικαστική απόφαση επί διανομής με βάση τη διάταξη του άρθρου 480Α του ΚΠολΔ, που προστέθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 1562/1985, χωριστή κυριότητα σε όροφο οικοδομής ή σε διαμέρισμα ορόφου μπορεί να συσταθεί μόνο με δικαιοπραξία του κυρίου (ή όλων των συγκυρίων) του όλου ακινήτου (γεωτεμαχίου), για την οποία δεν απαιτείται χρήση πανηγυρικών εκφράσεων, δηλαδή, είτε με σύμβαση μεταξύ όλων των συγκυρίων του όλου ακινήτου, είτε με μονομερή δικαιοπραξία του κυρίου του όλου ακινήτου, εν ζωή ή αιτία θανάτου, η δε σύσταση της οροφοκτησίας περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και υπόκειται σε μεταγραφή στα Βιβλία του Υποθηκοφυλακείου (εφόσον ισχύει το σύστημα των μεταγραφών) ή καταχώριση στο οικείο κτηματολογικό φύλλο (εφόσον ισχύει το σύστημα του Κτηματολογίου).

Κατά την κρατούσα στη Νομολογία και Θεωρία άποψη δεν επιτρέπεται η σύσταση οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας με τακτική ή έκτακτη χρησικτησία, η οποία, σημειωτέον, είναι δυνατή μόνο επί συνεστημένης ήδη χωριστής κυριότητας ορόφου ή διαμερίσματος (ΑΠ 25/2019, ΑΠ 203/2016, ΑΠ 817/2015, ΑΠ 630/2006, όλες δημ. στη ΝΟΜΟΣ). Εντούτοις, έχει διατυπωθεί στη Θεωρία και η αντίθετη άποψη, ότι δηλ. είναι επιτρεπτή η σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας με χρησικτησία (Δημ. Παπαστερίου, Οριζόντια και Κάθετη Ιδιοκτησία στο Κτηματολογικό Δίκαιο εκδ. 2014 σελ. 408-410 αρ. 162-163, Απ. Γεωργιάδης, Εμπράγματο Δίκαιο, Ι, σελ. 416, αρ. 21. Καράσης, στην ΕρμΑΚ Γεωργιάδη-Σταθόπουλου, άρθρ. 1117 αρ. 14).

Κωνσταντίνα Β. Πουρνάρα

Δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί