Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Καταχώριση γεωργιανών πιστοποιητικών γάμου στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών: Η ερμηνευτική θεραπεία της έλλειψης αναγραφής τόπου τέλεσης

Όσον αφορά την καταχώριση γεωργιανών πιστοποιητικών γάμου ενώπιον του Ειδικού Ληξιαρχείου Αθηνών, είχε ανακύψει ως ζήτημα η έλλειψη αναγραφής στο σώμα των προς καταχώριση πιστοποιητικών του τόπου τέλεσής του. Ειδικότερα, προκειμένου να καταχωρισθεί ένα αλλοδαπό πιστοποιητικό γάμου, θα πρέπει το τελευταίο να περιέχει κάποια προσδιοριστικά στοιχεία, εντός των οποίων συγκαταλέγεται και ο τόπος τέλεσης. Μολονότι, λοιπόν, αναγράφεται επί των εν λόγω πιστοποιητικών η αρχή που τα εξέδωσε, δεν υπήρχε αναφορά ως προς τον τόπο τέλεσής τους, με συνέπεια το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών να μην δέχεται τις σχετικές καταχωρίσεις εξαιτίας αυτής της έλλειψης.

Σε επίπεδα γεωργιανής νομοθετικής πρόβλεψης, ήδη από τον Νοέμβριο του έτους 2019, ενόψει του νέου Νόμου 462/2019, δεν καταγράφεται πλέον στα εκδοθέντα πιστοποιητικά ληξιαρχικών πράξεων ο τόπος τέλεσης του γεγονότος και το ληξιαρχείο καταχώρισης. Συνεχίζει να καταγράφεται ο χρόνος τέλεσης και η ημερομηνία καταχώρισης. Εμφαίνεται επίσης και η εκδούσα αρχή. Η φιλοσοφία που διέπει τον νέο Νόμο είναι ότι για τη Δημόσια Διοίκηση δεν έχει σημασία το που τελέστηκε ένα γεγονός, αλλά πολύ απλά το γεγονός per se και σε ποιά περιφέρεια αυτό καταγράφηκε. Το δε σύστημα είναι πλήρως ψηφιοποιημένο, όπερ σημαίνει ότι μπορεί κάποιος να ζητήσει μετέπειτα την έκδοση πιστοποιητικού από οιοδήποτε ΚΕΠ επιθυμεί.

Στην πράξη, συνάγεται ότι όταν τελείται ένας γάμος πχ. δηλώνεται άμεσα στο δημαρχείο/justice home/community center, όπου και έλαβε χώρα. Το πρόβλημα είναι ότι ενόψει του ανωτέρω νέου Νόμο, αυτό που αναγράφεται στο πιστοποιητικό ως “εκδούσα αρχή” δεν παραπέμπει/φανερώνει τοποθεσία, δηλ. πόλη ούτε συγκεκριμένο ληξιαρχείο κάποιας πόλης, παρά μόνον καταγράφει την περιφέρεια, εντός της οποίας έλαβε χώρα το ληξιαρχικό γεγονός. Παράδειγμα: Γάμος έλαβε χωρά στο κέντρο δικαιοσύνης (justice house) στη πόλη Κομπουλέτι στην επαρχία Ατζαρίας. Το πιστοποιητικό καταγράφει ως εκδούσα αρχή όχι το Justice House, Kobuleti, αλλά το κέντρο ληξιαρχικών πράξεων της ευρύτερης περιφέρειας Ατζαρίας (το αντίστοιχο π.χ. εάν ένας γάμος τελεστεί στο δημαρχείο Λουτρακίου, το εκδοθησόμενο πιστοποιητικό θα αναγράφει ως εκδούσα αρχή το μητρώο νομού Κορινθίας). Κατά συνέπεια, ακόμα και εάν η ημερομηνία τέλεσης και καταχώρισης του γεγονότος συμπίπτουν, δεν θεωρηθεί ως τόπος τέλεσης το Ληξιαρχείο καταχώρισης για τον απλό λόγο ότι πιστοποιητικά δεν παρέχουν ακριβείς πληροφορίες προς τούτο.

Από την ανωτέρω παραδοχή και ερμηνευτική προσέγγιση, εξαιρείται η περίπτωση της Τιφλίδας. Ειδικότερα, έχει παρατηρηθεί ότι ως το μεγαλύτερο αστικό κέντρο, που εγκολπώνει τα περισσότερα justice homes/community centers, τα πιστοποιητικά φέρουν πάντα ως εκδούσα αρχή το μητρώο καταγραφής γεγονότων Τιφλίδας. Στην περίπτωση αυτή και υπό το πρίσμα μιας διασταλτικής ερμηνείας, θα μπορούσε να υποστηριχθεί  ότι εάν και μόνο  η ημερομηνία τέλεσης και καταχώρισης του γεγονότος συμπίπτουν και ως εκδούσα αρχή αναγράφεται μόνο το μητρώο ληξιαρχικών γεγονότων Τιφλίδας (ο ακριβέστερος τίτλος στα ελληνικά είναι “Υπηρεσία Αστικού Μητρώου Τιφλίδας/ΥΑΜ”) τότε ερμηνευτικά συνάγεται ως τόπος τέλεσης η πόλη της Τιφλίδας και όχι βέβαια το ΥΑΜ Τιφλίδας).

Ενόψει των ανωτέρω, προκύπτει ότι η έλλειψη αναγραφής του τόπου τέλεσης του γάμου επί των γεωργιανών πιστοποιητικών μπορεί ερμηνευτικά να καλυφθεί και ως τόπος τέλεσης να θεωρηθεί η Τιφλίδα Γεωργίας, μολονότι ελλείπει τέτοια αναφορά, μόνο στην περίπτωση, κατά την οποία αφενός η ημερομηνία του τόπου τέλεσης συμπίπτει με την ημερομηνία καταχώρισης του πιστοποιητικού, αφετέρου ως εκδούσα το πιστοποιητικό αρχή αναγράφεται η Υπηρεσία Αστικού Μητρώου Τιφλίδας.

 

Ιωάννης Μπάλλιας, δικηγόρος

e-mail: info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί