Law Office Evgenia Fotopoulou
6, Vasilissis Sofias Ave., Athens, Greece. P.C. 106 74
Phone: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
Email: info@efotopoulou.gr

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΑΓΑΘΟΥ

ο εισαγωγέας του σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Ε.Ε.), καθώς και κάθε πρόσωπο που παρουσιάζεται ως παραγωγός καταναλωτικού προϊόντος, θέτοντας σε αυτό το όνομα του, το σήμα του ή άλλο διακριτικό σημείο) οφείλει να παρέχει στον καταναλωτή γραπτώς, στην ελληνική γλώσσα ή με σύμβολα διεθνώς καθιερωμένα, σαφείς και πλήρεις οδηγίες για την ασφαλή χρήση, διατήρηση, συντήρηση και πλήρη αξιοποίηση του προϊόντος και ενημέρωση για τους κινδύνους κατά τη χρήση και διατήρηση του και να ενημερώνει τον καταναλωτή για την πιθανή διάρκεια ζωής του προϊόντος.

Σχετικά με το ζήτημα της εγγύησης προβλέπεται ότι όταν παρέχεται εγγύηση στον καταναλωτή, ο προμηθευτής οφείλει να παρέχει αυτήν εγγράφως ή με άλλο τεχνικό μέσο αποτύπωσης που μπορεί να είναι διαθέσιμο και προσιτό στον καταναλωτή. Σε περίπτωση προμήθειας καινούργιων προϊόντων με μακρά διάρκεια ζωής (διαρκή καταναλωτικά αγαθά), η παροχή γραπτής εγγύησης είναι υποχρεωτική. Η εγγύηση πρέπει να περιλαμβάνει, με απλή, ευανάγνωστη και κατανοητή διατύπωση στην ελληνική γλώσσα, τουλάχιστον την επωνυμία και τη διεύθυνση του εγγυητή, το προϊόν στο οποίο αναφέρεται η εγγύηση, το ακριβές περιεχόμενο της, τη διάρκεια της και την έκταση της εδαφικής ισχύος της. Στην εγγύηση πρέπει να δηλώνονται, με σαφήνεια και πληρότητα, τα δικαιώματα που έχει ο καταναλωτής σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο και να διευκρινίζεται ότι τα δικαιώματα αυτά δεν θίγονται από την εγγύηση. Η εγγύηση πρέπει να είναι σύμφωνη με τους κανόνες της καλής πίστης και να μην αναιρείται από υπερβολικές ρήτρες εξαιρέσεων. Η διάρκεια της εγγύησης πρέπει να είναι εύλογη σε σχέση με την πιθανή διάρκεια ζωής του προϊόντος. Ειδικά, για τα προϊόντα τεχνολογίας αιχμής, η διάρκεια της εγγύησης πρέπει να είναι εύλογη σε σχέση με το χρόνο κατά τον οποίο τα προϊόντα αυτά αναμένεται ότι θα παραμένουν σύγχρονα από τεχνολογική άποψη, αν ο χρόνος αυτός είναι συντομότερος από την πιθανή διάρκεια ζωής τους.

Περαιτέρω, εάν κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης εμφανισθεί στο προϊόν ελάττωμα και ο προμηθευτής αρνείται ή βραδύνει την επισκευή πέραν του αναγκαίου κατά περίπτωση χρόνου, ο καταναλωτής δικαιούται να ζητήσει την αντικατάσταση του προϊόντος με νέο ίσης αξίας και ποιότητας ή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση.

Αν ο απαιτούμενος χρόνος επισκευής υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες, ο καταναλωτής δικαιούται να ζητήσει την προσωρινή αντικατάσταση του προϊόντος για όσο χρόνο διαρκεί η επισκευή.

Να σημειωθεί, βέβαια, ότι σε κάθε περίπτωση επιφυλάσσεται η εφαρμογή των διατάξεων του Αστικού Κώδικα για την ευθύνη του πωλητή για πραγματικά ελαττώματα ή έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων.

Παραίτηση, φυσικά, του καταναλωτή από την προστασία του κατά τις διατάξεις του Νόμου περί προστασίας καταναλωτή, πριν από την εμφάνιση του ελαττώματος ή της έλλειψης της συνομολογημένης ιδιότητας, είναι άκυρη.

Ακόμα, λοιπόν, και να μην έχει προβλεφθεί συμβατικά η παροχή εγγύησης στους καταναλωτές με την αγορά του εκάστοτε προϊόντος, ο προμηθευτής υποχρεούται σε κάθε περίπτωση προς παροχή τέτοια διότι ισχύει αυτοδικαίως εγγύηση εκ του νόμου.

Αυτονόητο δε ότι η διάρκεια της εγγύησης θα αφικνείται τη χρονική στιγμή της παράδοσης του πωληθέντος πράγματος στον καταναλωτή, διότι δεν έχει κανένα νόημα να ξεκινάει η εγγύηση ενός προϊόντος από το χρόνο που προμηθεύεται στον έμπορο λιανικής από την κατασκευαστική εταιρία, γιατί ακριβώς αυτή (η εγγύηση) τίθεται για την προστασία του καταναλωτή και όχι του εμπόρου που το πουλά σε αυτόν, και ζήτημα προστασίας καταναλωτή γεννάται μόνο από τη χρονική στιγμή της αγοράς του εκάστοτε προϊόντος από αυτόν και σε καμία περίπτωση πιο πριν. Για τον ίδιο λόγο άλλωστε η διάρκεια της εγγύησης πρέπει να είναι εύλογη σε σχέση με την πιθανή διάρκεια ζωής του προϊόντος.

Αμυγδαλιά Τσιάρα, δικηγόρος

amygdalia@efotopoulou.gr

 

Leave a reply

Your email address will not be published.