Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Μη νόμιμη η συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος για την επιλογή μελών Δ.Ε.Π προς πλήρωση θέσεων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όταν αυτό συγκροτήθηκε εκ νέου για λόγο που δεν αφορά την παραίτηση μέλους ή την απουσία αυτού ή την απουσία του λόγω νόμιμης άδειας

Σύμφωνα με το εδάφιο γ’ της  παρ.3ε του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 προβλέπεται ότι: «Μετά τη συγκρότηση του Εκλεκτορικού Σώματος, η σύνθεσή του δεν μεταβάλλεται παρά μόνο εάν μέλος του παραιτηθεί, εκλείψει ή βρεθεί σε νόμιμη άδεια. Στις περιπτώσεις αυτές, το μέλος του Τμήματος ή το εξωτερικό μέλος αναπληρώνεται από το πρώτο κατά σειρά μη κωλυόμενο αναπληρωματικό μέλος του αντίστοιχου καταλόγου αναπληρωματικών μελών που ορίστηκε κατά τη συγκρότηση του Εκλεκτορικού Σώματος».

Τη θέση αυτή συμμερίζεται και το Συμβούλιο της Επικρατείας σε πλήθος αποφάσεων, όπως στις αποφάσεις με αριθμούς 100/2020 και 477/2018. Συγκεκριμένα, στην απόφαση 100/2020 το Δικαστήριο απεφάνθη ότι: «Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος που έχουν παραιτηθεί, εκλείψει ή βρίσκονται σε νόμιμη άδεια, εφόσον ο αριθμός των μελών που απομένει είναι μικρότερος του ελάχιστου ορίου των έντεκα μελών, αναπληρώνονται νομίμως σύμφωνα με τη σειρά του καταλόγου των αναπληρωματικών μελών που ορίζονται κατά τη συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος (ΣτΕ 1707/2013, 2461/2010, 1750/1997, πρβ. ΣτΕ 1720/2015)… το εκλεκτορικό σώμα που συγκροτήθηκε με την από 19.11.2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του ανωτέρω Τμήματος δεν έπρεπε να συγκροτηθεί εκ νέου, αλλά μόνο να αναπληρωθεί το μέλος του εκλεκτορικού σώματος (Μ. Α.-Β.), το οποίο είχε παραιτηθεί στις 14.2.2012 από μέλος της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής (πρβλ. ΣτΕ 477/2018 σκ. 10). Για τον λόγο αυτόν, που βασίμως προβάλλεται, πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση να ακυρωθεί η ./9.5.2013 πράξη του Πρύτανη».

Χαρά Ζούκα, Δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί