Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Παραδείγματα διατάραξης νομής κατά το γειτονικό δίκαιο

Σύμφωνα με τα άρθρα 733 και 734 του ΚΠολΔ, ορίζεται η προστασία της νομής ή κατοχής κατά τη διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων. Η δικαιολογητική βάση της προσωρινής προστασίας της νομής είναι η ανάγκη της διασφάλισης της ειρηνικής συμβίωσης των ανθρώπων και της προστασίας της δημόσιας τάξης που, στην αντίθετη περίπτωση θα διασαλεύονταν, αλλά και για να μην ανακοπεί η οικονομική εκμετάλλευση του πράγματος.[1] Προβάλλεται επίσης και η θέση ότι με την προστασία της νομής είτε λόγω διατάραξης ή αποβολής αυτής  καταστέλλεται η βία, προστατεύεται η κυριότητα και η προσωπικότητα. Παράδειγμα διατάραξης νομής αποτελεί η βλαπτική ή η συνήθης εκπομπή καπνού, αιθάλης, θορύβων  ή άλλης παρόμοιας επενέργειας που προέρχεται από γειτονικό ακίνητο.[2] Συγκεκριμένα, η θεωρία[3] έχει κάνει δεκτά ως παραδείγματα διατάραξης νομής όσον αφορά το γειτονικό δίκαιο, την ανοικοδόμηση στο μεσότοιχο, τη στήριξη οικοδομής σε ξένο τοίχο, τη διάνοιξη βόθρων με εκσκαφή θεμελίων, καθώς και την εισροή όμβριων υδάτων. Διατάραξη νομής κατά τη θεωρία αποτελεί και η εγκατάσταση σε ακίνητο, έστω και με άδεια της αρχής, εφόσον επιφέρει επιβλαβή ενέργεια στο ακίνητο, όπως για παράδειγμα κραδασμούς, υπερβολικό θόρυβο, εκτίναξη πετρωμάτων και η κατά του νομέα απειλή. Ειδικότερα, αναφορικά με τη διατάραξη νομής λόγω εισροής υδάτων από το γειτονικό ακίνητο έχει γίνει δεκτό βάσει της απόφασης του Αρείου Πάγου με αριθμό 453/1991 (Δ’ Τμήμα)[4] ότι: «από τις διατάξεις των άρθρων 1024,1026 ΑΚ και 97 παρ. 1 και 3 του ν.δ. 8/1973 «Περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού», το τελευταίο των οποίων ισχύει κατ’ επιταγή του άρθρου 31 παρ. 1 του ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» προκύπτει ότι ο ιδιοκτήτης γειτονικού αστικού ακινήτου δεν είναι υποχρεωμένος να δέχεται τα εκ του γείτονος προερχόμενα όμβρια ύδατα τα οποία πρέπει να συλλέγονται καταλλήλως και αποχετεύονται στην προ των κτιρίων υπόνομο ομβρίων υδάτων και σε περίπτωση μη υπάρξεως τέτοιου υπονόμου η αποχέτευση να γίνεται στα ρείθρα των πεζοδρομίων, ώστε να αποφεύγεται η, δια της εισροής των υδάτων αυτών στο παρακείμενο ακίνητο, διατάραξη της νομής του ιδιοκτήτου του. Σε περίπτωση δε υπάρξεως αρμών στους γειτονικούς, κατά  το κοινό όριο των όμορων ιδιοκτησιών, σε επαφή, τοίχους πρέπει οι αρμοί αυτοί να προστατεύονται καταλλήλως από τη διείσδυση των ομβρίων υδάτων.»

Χαρά Ζούκα, δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

[1] Ασφαλιστικά Μέτρα, Βασιλείου Κ. Μπρακατσούλα, Εκδ. Σάκκουλα, σελ.487

[2] Ασφαλιστικά Μέτρα, Βασιλείου Κ. Μπρακατσούλα, Εκδ. Σάκκουλα, σελ.500

[3] Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας Ερμηνευτική και νομολογιακή ανάλυση, Βασίλη Αντ Βαθρακοκοίλη, σελ.334

[4] Α.Π 453/91 Δνη 33/839

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί