Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Ποιες οι συνέπειες της ερημοδικίας του εναγομένου στις δίκες γαμικών διαφορών

Στο άρθρο 271 παρ. 3 ΚΠολΔ ορίζεται ότι «στην περίπτωση ερημοδικίας του εναγομένου, οι πραγματικοί ισχυρισμοί του ενάγοντος που περιέχονται στην αγωγή θεωρούνται ομολογημένοι, εκτός αν πρόκειται για γεγονότα για τα οποία δεν επιτρέπεται ομολογία, και η αγωγή γίνεται δεκτή, εφόσον κρίνεται νομικά βάσιμη και δεν υπάρχει ένσταση που εξετάζεται αυτεπαγγέλτως».

Ωστόσο ο εν λόγω κανόνας που θεσπίζει η ανωτέρω διάταξη δεν τυγχάνει εφαρμογής κατά τη διαδικασία των γαμικών διαφορών (592-612 ΚπολΔ) αφού κατά την κρατούσα άποψη εισάγονται ορισμένες αποκλίσεις και περιορισμοί από εκείνους που ισχύουν στην τακτική διαδικασία (βλ. άρθρα 600-603), οι οποίες είναι αποτέλεσμα της φύσης των διαφορών που υπάγονται σ’ αυτή για την επίλυση των οποίων θέλησε ο νομοθέτης να αποσυνδέσει τη συμπεριφορά των διαδίκων και κυρίως του εναγομένου. Με βάση τη νομοθετική αυτή ρύθμιση, η οποία αποτελεί περιορισμό της αρχής της διάθεσης (106 ΚΠολδ) περιορίζεται η αρχή αυτή ως προς την εισαγωγή της δίκης και τον με την αγωγή καθορισμό του αντικειμένου της ή την παραίτηση από το αγωγικό δικαίωμα από τον ενάγοντα και ορίζεται ότι η συμπεριφορά του εναγομένου δεν ασκεί καμία επιρροή στη δίκη, ενώ για τη συμπεριφορά του ενάγοντος δεν περιέχεται η ίδια ρύθμιση με την ΚΠολΔ 603 και κατ’ ακολουθίαν η στην ειδική αυτή διαδικασία μεταχείριση της ερημοδικίας του δεν είναι διάφορη από εκείνη του ΚπολΔ 272, δηλαδή της απόρριψης της αγωγής. Καταληκτικά, η συμπεριφορά του εναγομένου δεν δημιουργεί τεκμήριο ομολογίας και γι’ αυτό εκδίδεται παρεμπίπτουσα για αποδείξεις απόφαση, για όλα της αγωγής θεμελιωτικά περιστατικά.

Τα ανωτέρω ισχύουν και στις σχετικές με σχέσεις γονέων και τέκνων δίκες (614-622 ΚΠολδ) καθόσον το δικαστήριο προβαίνει στην εκδίκαση της υπόθεσης, σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι (603 ΚΠολδ) και δεν ισχύει και πάλι το τεκμήριο ομολογίας επί ερημοδικίας του εναγομένου.

*Ερμηνεία Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας κατ’ άρθρο (Τόμος Β’) Βασιλείου Αντ. Βαθρακοκοίλη, σελ. 252, 260

Λαμπρινή Σταμέλου, δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί