Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Πότε χωρεί παράλληλη κληρονομική διαδοχή (εκ διαθήκης και εξ αδιαθέτου);

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30, 739, 740 παρ.1, 810, 819, 820 ΚΠολΔ, 1710, 1813, 1956, 1958, 1961 ΑΚ, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 5 και 17 παρ.23 και 24 του Ν.4055/2012 καθώς κατά τον ΑΚ, σε αντίθεση με το προϊσχύσαν δίκαιο, είναι δυνατή κληρονομική διαδοχή εν μέρει από διαθήκη και εν μέρει εξ αδιαθέτου. Τούτο προκύπτει από το άρθρο 1710 παρ. 2 του εν λόγω Κώδικα, σύμφωνα με το οποίο η κληρονομική διαδοχή από το νόμο επέρχεται όταν δεν υπάρχει διαθήκη ή όταν η διαδοχή από διαθήκη ματαιωθεί ολικά ή μερικά, αλλά συνάγεται και από το άρθρο 1801 του ίδιου Κώδικα, το οποίο ρητώς ορίζει ότι, αν έχει εγκατασταθεί ένας μόνο κληρονόμος και έχει περιοριστεί σε ποσοστό της κληρονομιάς, ως προς το υπόλοιπο μέρος επέρχεται η εξ αδιαθέτου διαδοχή. Η παράλληλη κληρονομική διαδοχή εν μέρει από διαθήκη και εν μέρει εξ αδιαθέτου μπορεί να διατυπώνεται ρητώς στη διαθήκη, ως θέληση του διαθέτη. Τούτο συμβαίνει όταν αυτός διαθέτει μέρος από την κληρονομιά του και προσθέτει περαιτέρω ότι για το υπόλοιπο θα ισχύσει η διαδοχή εξ αδιαθέτου. Μπορεί όμως η θέληση αυτή του διαθέτη να προκύπτει σιωπηρά ή έμμεσα. Το τελευταίο ισχύει στις περιπτώσεις του άρθρου 1801 ΑΚ, όταν δηλαδή ο διαθέτης με τη διαθήκη του διέθεσε υπέρ ενός ή περισσότερων κληρονόμων περιοριστικώς ορισμένο μέρος από την περιουσία του, οπότε γι’ αυτό ειδικώς χωρεί η διαδοχή από διαθήκη, ενώ για το υπόλοιπο μέρος χωρεί η διαδοχή εξ αδιαθέτου (ΑΠ 234/1996, ΕφΑΘ 1396/2010, δημ. σε ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, 12/2020 Ειρηνοδικείο Πειραιώς).

Λαμπρινή Σταμέλου, δικηγόρος

email: info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί