Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Πρόστιμο σε Δήμο από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για ανάρτηση προσωπικών δεδομένων υπαλλήλου στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Με την υπ’ αρ. 21/2021 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα επιβλήθηκε σε Δήμο διοικητικό χρηματικό πρόστιμο ύψους 7.000 ευρώ για παραβίαση του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχ. γ΄ ΓΚΠΔ και πρόστιμο 3.000 ευρώ για παραβίαση των άρθρων 12 παρ. 3 και 4 και 17 παρ.1 στοιχ. δ΄ ΓΚΠΔ. Συγκεκριμένα, κρίθηκε ότι δημοσίευση στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ εγγράφων του Δήμου που αφορούσαν συγκεκριμένο εργαζόμενο, ο οποίος δεν κατονομαζόταν ρητά αλλά “φωτογραφιζόταν”, παραβίαζε τα ως άνω άρθα και ως εκ τούτου δόθηκε εντολή στο αντίστοιχο τμήμα του Δήμου να προχωρήσει στη διαγραφή (ανάκληση) από το «Πρόγραμμα Διαύγεια» της επίμαχης πράξης που αναφέρεται στο ιστορικό της εν λόγω απόφασης.

Ειδικότερα, παρόλο που δεν αναφέρεται ρητώς το όνομά του στην επίμαχη πράξη, η αναφορά στα αρχικά του ονόματός του σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες ειδικές συμπληρωματικές πληροφορίες συντελεί στον προσδιορισμό της ταυτότητας του καταγγέλλοντος καθιστώντας τον με τον τρόπο αυτό ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»), κατά την ως άνω έννοια του άρθρου 4 στοιχ. 1) ΓΚΠΔ. Αυτό έχει ως άμεσο επακόλουθο, την υποχρεωτική εφαρμογή κατά την επίμαχη ανάρτηση των αρχών προστασίας του άρθρου 5 ΓΚΠΔ.
Όπως αναφέρει και η Ομάδα Εργασίας του Άρθρου 29 (εφεξής ΟΕ Α29), το φυσικό πρόσωπο είναι άτομο «του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί», ακόμα κι αν η ταυτότητά του δεν είναι ακόμη γνωστή, βάσει αναγνωριστικών στοιχείων4. Ειδικότερα η αναγνώριση της ταυτότητας ενός προσώπου «επιτυγχάνεται κανονικά με βάση συγκεκριμένες πληροφορίες που καλούνται «στοιχεία αναγνώρισης» και που είναι σε μια ιδιαιτέρως προνομιακή και στενή σχέση με το συγκεκριμένο άτομο. Παραδείγματα τέτοιων πληροφοριών είναι διάφορα εξωτερικά γνωρίσματα της εμφάνισης του εν λόγω προσώπου, όπως το ύψος, το χρώμα των μαλλιών, η ένδυση, κλπ ή κάποια ιδιότητα του προσώπου που δεν μπορεί να γίνει αμέσως αντιληπτή, όπως επάγγελμα, αξίωμα, όνομα κλπ». Η ΟΕ Α29 συνεχίζει αναφέροντας ότι ο προσδιορισμός της ταυτότητας ενός προσώπου είναι δυνατόν να γίνει «άμεσα από το όνομα ή έμμεσα από έναν αριθμό τηλεφώνου, αριθμό κυκλοφορίας αυτοκινήτου, αριθμό κοινωνικής ασφάλισης, αριθμό διαβατηρίου ή από ένα συνδυασμό σημαντικών κριτηρίων που επιτρέπουν την αναγνώρισή του περιορίζοντας το εύρος της ομάδας στην οποία ανήκει (ηλικία, επάγγελμα, τόπος διαμονής, κλπ.)”, ενώ «η ”εξακρίβωση ταυτότητας” δεν σημαίνει μόνο την πιθανότητα ανάκτησης του ονόματος ή/και της διεύθυνσης ενός προσώπου, αλλά περιλαμβάνει, επίσης, τη δυνητική ταυτοποίηση μέσω του εντοπισμού, της συνδετικότητας και της εξαγωγής συμπερασμάτων». Η αναφορά, συνεπώς, των αρχικών του ονόματος του καταγγέλλοντος σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες πληροφορίες που αναγράφονται στην επίμαχη αναρτηθείσα πράξη και αναφέρονται στην επαγγελματική του ιδιότητα, αποτελούν αναγνωριστικά χαρακτηριστικά κατά τα προδιαλαμβανόμενα που συντελούν στον άμεσο προσδιορισμό της ταυτότητάς του, με αποτέλεσμα ο καταγγέλλων να καθίσταται γνωστός σε τρίτους, προερχόμενους τόσο από το επαγγελματικό του περιβάλλον (στενό και ευρύτερο), ήτοι συναδέλφους, αλλά και … που … στον … που εργάζεται, όσο και από το κοινωνικό του περιβάλλον, ήτοι συγγενείς, φίλους και γνωστούς. Λόγω δε της ελεύθερης προσβασιμότητας στο εν λόγω Πρόγραμμα, απεριόριστος επιπλέον αριθμός ατόμων – χρηστών δύναται να ταυτοποιήσει το πρόσωπο του καταγγέλλοντος μέσα από την επίμαχη ανάρτηση (βλ. το κείμενο της απόφασης πατώντας εδώ).

Ευγενία Φωτοπούλου, δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί