Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Συμμετοχή στις δαπάνες επί των κοινών μη συναινούντος ιδιοκτήτη

Το άρθρο 2 παρ. 1 του Ν. 3741/1929 προβλέπει ότι «1) Αδιαίρετος είναι η ιδιοκτησία, επί του εδάφους, των θεμελιών, των πρωτοτοίχων, της στέγης, των καπνοδόχων, των αυλών, φρεάτων, ανελκυστήρων, βόθρων, εγκαταστάσεων κεντρικής θερμάνσεως, και παντός άλλου πράγματος χρησιμεύοντος πρός κοινήν των ιδιοκτητών χρήσιν».

Σύμφωνα με την απόφαση του Εφετείου Θεσσαλονίκης 1909/2004 α) Κάθε συνιδιοκτήτης έχει το δικαίωμα να προβαίνει στην ενέργεια επισκευής και συντήρησης των κοινών μερών και εγκαταστάσεων της οικοδομής, β) Κάθε συνιδιοκτήτης δικαιούται να προβαίνει στην ενέργεια μεταβολών ή προσθηκών στα κοινά μέρη της οικοδομής, υπό την προϋπόθεση ότι απ` αυτές δεν θα παραβλάπτεται η χρήση των άλλων ιδιοκτητών (άρθρ. 3 παρ. 1 και 2 ν. 3741/29) και γενικότερα δεν θα παραβλάπτονται τα δικαιώματα των άλλων ιδιοκτητών (άρθρ. 5 εδ. α ιδίου νόμου) και δεν θα μειώνεται απ` αυτές η ασφάλεια των υπόλοιπων συνιδιοκτητών ή του οικοδομήματος (άρθρ. 3 παρ. 1 και 2 ιδίου νόμου) και δεν θα μεταβάλλεται ο συνηθισμένος προορισμός του πράγματος (άρθρ. 5 εδ. α ιδίου νόμου).

Κατά το άρθρο 5 περ. β’ και γ’ του Ν. 3741/1929, αν δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ τω συνιδιοκτητών για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους περί των κοινών πραγμάτων ισχύουν τα εξής:

Καθένας από τους συνιδιοκτήτες υποχρεούται να συνεισφέρει στα κοινά βάρη με βάση την αξία του ορόφου ή του διαμερίσματος του οποίου είναι κύριος. Ως κοινά βάρη θεωρούνται η συντήρηση και επισκευή των μερών του ακινήτου που αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 1 του ίδιου νόμου, επί των οποίων καθορίζεται αναγκαστική συνιδιοκτησία μεταξύ των συνιδιοκτητών, καθώς και κάθε είδους φόροι που βαρύνουν την κοινή οικοδομή.

Είναι θέμα πραγματικό αν οι αφορώσες ανανέωση ή βελτίωση των κοινόχρηστων χώρων δαπάνες είναι αναγκαίες, επωφελείς ή πολυτελείς. Αν δεν κρίνονται αναγκαίες, οι μη συναινούντες στην πραγματοποίησή τους δε υποχρεούνται να συμμετάσχουν σ’ αυτές, αλλά δεν δικαιούνται να εναντιωθούν στην εκτέλεση των εργασιών από τις οποίες θα γεννηθούν.[1]

Ο κύριος χωριστής ιδιοκτησίας όμως υποχρεούται να ανέχεται την εκτέλεση στο διαμέρισμά του όσων εργασιών είναι αναγκαίες για τη χρήση των λοιπών ή για την (κοινή) χρήση των κοινών μερών της οικοδομής.[2] Συνεπώς, αν κάποιος από τους συνιδιοκτήτες δε συναινεί στην εκτέλεση ορισμένων δαπανών που κρίνονται μη αναγκαίες, απαλλάσσεται μεν από την καταβολή του μεριδίου του στις δαπάνες, εξακολουθεί όμως να υποχρεούται να ανέχεται τις εργασίες που θα γίνουν στην πολυκατοικία.

Χριστίνα Ρήγα, ασκ. δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

[1] Αγγελική Δανηλάτου, σελ. 282- 284

[2] Βασίλης Τσούμας, Οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία, Νομική Βιβλιοθήκη 2009, σελ. 83

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί