Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Στις γαμικές διαφορές οι οποίες αφορούν στην προσωπική κατάσταση και δη τη λύση του γάμου με διαζύγιο δεν απαιτείται διαμεσολάβηση (ΜΠρΘεσσ/νίκης 9718/202 – ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ)

Στις γαμικές διαφορές οι οποίες αφορούν την προσωπική κατάσταση και δη τη λύση του γάμου με διαζύγιο δεν απαιτείται διαμεσολάβηση (ΜΠρΘεσσ/νίκης 9718/202 – ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Πιο συγκεκριμένα, για το παραδεκτό της συζήτησης της σχετικής αγωγής: α) δεν απαιτείται η προσκόμιση της έγγραφης ενημέρωσης του πληρεξουσίου δικηγόρου για τη δυνατότητα επίλυσης της διαφοράς με διαμεσολάβηση (άρθρο 3 του Ν. 4640/2019), διότι αφενός οι διάδικοι κατά το ουσιαστικό δίκαιο δεν έχουν εξουσία διάθεσης της επίδικης ουσιαστικής έννομης σχέσης, αφετέρου η λύση του γάμου είναι δυνατή είτε με διαζύγιο, το οποίο απαγγέλλεται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, είτε με συμφωνία μεταξύ των συζύγων, όπως ορίζει το άρθρο 1441 ΑΚ (άρθρο 1438 ΑΚ) και όχι με πρακτικό διαμεσολάβησης και β) δεν απαιτείται η διενέργεια Υποχρεωτικής Αρχικής Συνεδρίας Διαμεσολάβησης (Υ.Α.Σ.) σε γαμικές διαφορές, οι οποίες αφορούν στην προσωπική κατάσταση και συγκεκριμένα τη λύση του γάμου με διαζύγιο, όπως προκύπτει από το άρθρο 6 παρ. 1 α΄ του Ν. 4640/2019, σε συνδυασμό με το άρθρο 592 παρ. 1 περ. α΄ ΚΠολΔ.

Αγγελική Πολυδώρου, Δικηγόρος

e-mail: info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί