Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Τι ισχύει για την αναρρωτική άδεια των υπαλλήλων του Δημοσίου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Σύμφωνα με το άρθρο 17 του ΠΔ 410/1988, ο προσληφθείς υπάλληλος του Δημοσίου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διατηρεί την αξίωση για τις αποδοχές, αν κωλύεται να εργασθεί για σπουδαίο λόγο, που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του, ο χρόνος, δε, για τον οποίο διατηρείται η κατά τα ανωτέρω αξίωση για τις αποδοχές, δεν μπορεί να υπερβεί τον ένα (1) μήνα για κάθε ημερολογιακό έτος, αν το κώλυμα επήλθε ένα (1) τουλάχιστον έτος μετά την πρόσληψη, ή το μισό μήνα σε κάθε άλλη περίπτωση. Για το διάστημα αναρρωτικής άδειας πέραν του μηνός, ο μισθωτός δικαιούται επίδομα ασθενείας από τον ασφαλιστικό του φορέα. Κατά συνέπεια, εφόσον ο υπάλληλος εξαντλήσει το χρόνο αναρρωτικής άδειας με αποδοχές και συνεχίζεται η ασθένεια, απουσιάζει από την Υπηρεσία και εισπράττει επίδομα ασθενείας από τον ασφαλιστικό φορέα, χωρίς να λαμβάνει αποδοχές από την Υπηρεσία (ίδετε σχετ. και τη με αρ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/54566/6409/5693/4633/23.02.2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού).

Προσέτι, στην παρ. 4 του ίδιου ως άνω άρθρου (ήτοι του άρθ. 17 του ΠΔ 410/1088), ορίζεται ότι το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., το οποίο πάσχει από μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική αναιμία ή από δυσίατα νοσήματα, όπως αυτά προσδιορίζονται για τους δημόσιους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους, εφόσον απουσιάζει από την υπηρεσία και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο λόγω επιπλοκών της ασθένειάς του, διατηρεί την αξίωση για τις αποδοχές του μέχρι δύο (2) μήνες κατ’ ανώτατο όριο παραμονής του στο νοσοκομείο για κάθε ημερολογιακό έτος. Η διάταξη αυτή δεν καλύπτει όσους έχουν στίγμα μεσογειακής αναιμίας.

Τέλος, να σημειωθεί ότι ο χρόνος διάρκειας του κωλύματος υπολογίζεται είτε εφάπαξ είτε σε περισσότερα διαστήματα μικρότερης χρονικής διάρκειας. Οποιοδήποτε ποσό, το οποίο ο προσληφθείς δικαιούται να λάβει κατά τη διάρκεια του κωλύματος, λόγω υποχρεωτικής από το νόμο ασφάλισης, εκπίπτει από τις οφειλόμενες αποδοχές.

Αγγελική Πολυδώρου, Δικηγόρος

e-mail: info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί