Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Τροποποιητική δήλωση στην Εφορία για την πλήρωση των προϋποθέσεων των επαρκών εισοδηματικών κριτηρίων κατά τη διαδικασία της πολιτογράφησης

Για τη λήψη της ελληνικής ιθαγένειας απαιτείται ο αλλοδαπός να πληροί συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Ο αιτών αξιολογείται θετικά όταν: α) εκπληροί τα εισοδηματικά και φορολογικά κριτήρια, διαθέτει δηλαδή το επαρκές εισόδημα, β) εκπληρώνει τις φορολογικές και ασφαλιστικές του υποχρεώσεις, γ) έχει διαμορφώσει σταθερούς δεσμούς με τη χώρα έχοντάς την καταστήσει μόνιμο κέντρο των βιοτικών του δραστηριοτήτων διαμένοντας συνεχώς σε αυτή .

Ο αιτών αξιολογείται αρνητικά όταν δεν εκπληρώνει οποιαδήποτε από τις κατωτέρω προϋποθέσεις: α) δεν διαθέτει το επαρκές εισόδημα όπως έχει προσδιοριστεί, β) δεν εκπληρώνει τις φορολογικές και ασφαλιστικές του υποχρεώσεις, γ) δεν έχει ενσωματωθεί στην κοινωνική ζωή της χώρας.

Το ύψος των εισοδημάτων μπορεί να αποδειχθεί και με τροποποιητική δήλωση. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ., ν.4174/2013) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αν ο φορολογούμενος διαπιστώσει ότι η φορολογική δήλωση που υπέβαλε στη Φορολογική Διοίκηση περιέχει λάθος ή παράλειψη, υποχρεούται να υποβάλει τροποποιητική φορολογική δήλωση, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στον ως άνω κώδικα σχετικά με την διαδικασία, τις προθεσμίες υποβολής της σχετικής δήλωσης και τα προβλεπόμενα πρόστιμα.

Βάσει των ανωτέρω, για τον αλλοδαπό που επιθυμεί να αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια και έχει καταθέσει αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά που προβλέπονται στο πλαίσιο της διακρίβωσης της πλήρωσης των εισοδηματικών κριτηρίων λαμβάνεται υπόψη για το εξεταζόμενο φορολογικό έτος και το εκκαθαριστικό σημείωμα που εκδίδεται μετά την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης (Εγκύκλιος Υπουργείου Εσωτερικών Φ130181/6929/2022, βλ. την εγκύκλιο πατώντας εδώ).

Ευγενία Φωτοπούλου

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί