Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Αγωγή για διάρρηξη καταδολιευτικής δικαιοπραξίας με επικουρικό αίτημα την ακύρωση της δικαιοπραξίας λόγω εικονικότητας. Ορισμένο αυτής

Κατά τη διάταξη του άρθρου 138 του ΑΚ «δήλωση βούλησης, που δεν έγινε στα σοβαρά παρά μόνο φαινομενικά (εικονική) είναι άκυρη. Άλλη δικαιοπραξία, που καλύπτεται κάτω από την εικονική είναι έγκυρη, αν τα μέρη την ήθελαν και συντρέχουν οι όροι που απαιτούνται για τη σύσταση της». Από το παραπάνω άρθρο συνάγονται τα εξής: Δήλωση βούλησης, απευθυντέα είναι εικονική, όταν εκείνος που δηλώνει και ο αποδέκτης είναι σύμφωνοι, να μην ισχύσει αυτή, (δήλωση), σοβαρά (απόλυτη εικονικότητα) ή να ισχύει μεταξύ τους, κάποια άλλη δήλωση, που να καλύπτεται από αυτήν (σχετική εικονικότητα). Επομένως, εκείνος που δηλώνει εικονικά, έχει πάντοτε συνείδηση του δικαιοπρακτικού χαρακτήρα της δήλωσης του και θέτει σε ισχύ κάποια δικαιοπρακτική ρύθμιση, πλην όμως δεν έχει πραγματική (ψυχολογική) βούληση να ισχύσει η δήλωσή του και να παραγάγει έννομες συνέπειες. Ο αποδέκτης της δήλωσης, ο οποίος συμφωνεί να ισχύσει η δήλωση εικονικά, γνωρίζει την ενσυνείδητη διάσταση μεταξύ αυτής και της ψυχολογικής βούλησης εκείνου που δηλώνει. Η εικονική δήλωση είναι υπαρκτή, αλλά για τους πιο πάνω λόγους άκυρη. Είναι δυνατόν να είναι εικονική ολόκληρη δήλωση ή ορισμένο μόνο στοιχείο αυτής, όπως επί πώλησης το τίμημα ή το πράγμα. Για την ακυρότητα της δήλωσης βούλησης, λόγω εικονικότητας, απαιτούνται οι εξής προϋποθέσεις: α) ύπαρξη απευθυντέας δήλωσης βούλησης, β) συμφωνία και των δύο μερών για το ότι η δήλωση γίνεται όχι σπουδαία, αλλά εικονικά και γ) να μην πρόκειται για δικαιοπραξία ανεπίδεκτη εικονικότητας. Επίσης, δεν απαιτείται δόλος του οφειλέτη στρεφόμενος κατά των δανειστών ή γενικότερα πρόθεση εξαπάτησης κάποιου τρίτου. Στην αγωγή αναγνώρισης της εικονικότητας δικαιοπραξίας, όταν η τελευταία ασκείται επικουρικά σε περίπτωση απόρριψης της κύριας βάσης της αγωγής για διάρρηξη καταδολιευτικής δικαιοπραξίας, πρέπει να γίνεται επίκληση πρόσθετων περιστατικών, πέραν των απαιτουμένων για τη διάρρηξη, εφόσον η καταδολιευτική δικαιοπραξία προϋποθέτει έγκυρη και ισχυρή πράξη και δεν είναι δυνατόν τα ίδια περιστατικά των οποίων γίνεται επίκληση για την διάρρηξη, ως καταδολιευτικής, μιας δικαιοπραξίας να θεμελιώσουν, έστω και επικουρικά, και αγωγή ακύρωσή της, ως εικονικής, πράγμα που προϋποθέτει ότι η γενόμενη απαλλοτρίωση είναι άκυρη (βλ. 1164/2016 ΠΠΡ ΑΘ, ΕφΑΘ 109/2011, ΤΝΠ Νόμος, ΠΠρΑΘ 7462/2000, ΤΝΠ Νόμος).

Λένα Πολύζου

Δικηγόρος

Email: info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί