Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Χορήγηση κατά μεταβίβαση σύνταξης λόγω θανάτου συνταξιούχου ή εν ενεργεία υπαλλήλου – λειτουργού του Δημοσίου καθώς και στρατιωτικού, εφόσον ο θάνατος επήλθε από 13/05/2016 και εφεξής – Οι προϋποθέσεις για τα άγαμα τέκνα:

Με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4387/2016, ως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει δυνάμει του άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 4611/2019, ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης κατά μεταβίβαση σύνταξης λόγω θανάτου συνταξιούχου ή εν ενεργεία υπαλλήλου – λειτουργού του Δημοσίου καθώς και στρατιωτικού, εφόσον ο θάνατος επήλθε από 13/05/2016 και εφεξής, εισάγοντας ενιαίους κανόνες, για όλους τους ασφαλισμένους, ανεξαρτήτως ασφαλιστικού φορέα προέλευσης. Επομένως από την ως άνω ημερομηνία – και με την επιφύλαξη του άρθ. 4 παρ. 3 του Ν. 4387/2016 – καταργείται κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει το θέμα των ανωτέρω συντάξεων διαφορετικά.

Σχετικά με την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, δέον να επισημανθούν τα ακόλουθα: Σύμφωνα με το άρθ. 12 του Ν. 4387/2016, ως αυτό ισχύει σήμερα, προκειμένου σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου να χορηγηθεί σύνταξη (λόγω θανάτου) στα δικαιοδόχα μέλη, ο θανών θα πρέπει κατά το θάνατο να έχει συμπληρώσει τις χρονικές προϋποθέσεις για τη λήψη σύνταξης γήρατος ή αναπηρίας, πλήρους ή μειωμένης, όπως ισχύουν με βάση τις διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου ανά κατηγορία ασφαλισμένων (παλαιοί – νέοι). Μεταξύ, δε, των δικαιοδόχων μελών που υπό προϋποθέσεις λαμβάνουν τη σύνταξη λόγω θανάτου του συνταξιούχου ή ασφαλισμένου, είναι και τα νόμιμα τέκνα, τα νομιμοποιηθέντα, αναγνωρισθέντα, υιοθετημένα τέκνα και όσα εξομοιώνονται με αυτά, τα οποία και δικαιούνται της σύνταξης λόγω θανάτου, εφόσον:

α) είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας τους ή

β) κατά το χρόνο θανάτου του ασφαλισμένου ή του συνταξιούχου είναι άγαμα και ανίκανα προς κάθε βιοποριστική εργασία, εφόσον η ανικανότητα επήλθε πριν από τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους, οπότε η σύνταξη συνεχίζεται να καταβάλλεται και μετά τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας και για όσο διαρκεί η ανικανότητα προς κάθε βιοποριστική εργασία.

Στο σημείο αυτό, δέον να σημειωθεί ότι η ανικανότητα του τέκνου εξετάζεται κατά το χρόνο του θανάτου και όχι μεταγενέστερα αυτού (ίδετε σχετ. και την Κ.Υ.Α. με αρ. πρωτ.: 153726/ 2016/ 0092/ 2017 του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
Γεωργίου Χουλιαράκη και του Υφυπουργού Εργασίας
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αναστασίου Πετρόπουλου, υπό τον τίτλο: «Γνωστοποίηση των διατάξεων των άρθρων 12 και 16 του ν. 4387/2016»).

 

Αγγελική Πολυδώρου, Δικηγόρος

e-mail: info@efotopoulou.gr

.

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί