Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Ενεργητική νομιμοποίηση και ορισμένο στην αγωγή με την οποία ασκείται δικαίωμα, το οποίο στηρίζεται σε κληρονομικό καταπίστευμα

Στοιχείο της αγωγής με την οποία ασκείται δικαίωμα, το οποίο στηρίζεται σε κληρονομικό καταπίστευμα, είναι η ιδιότητα του ενάγοντος ως καταπιστευματοδόχου και το γεγονός ότι επήλθε στον τελευταίο η επαγωγή της κληρονομιάς (ΑΠ 1681-2/1998, ΕλλΔ/νη 40, σελ. 119, 6474/2011 ΠΠΑθ).

Στοιχείο της αγωγής με την οποία ασκείται δικαίωμα, το οποίο στηρίζεται σε κληρονομικό καταπίστευμα, είναι η ιδιότητα του ενάγοντος ως καταπιστευματοδόχου και το γεγονός ότι επήλθε στον τελευταίο η επαγωγή της κληρονομιάς (βλ. ΑΠ 1681-2/1998, ΕλλΔ/νη 40, σελ. 119). Όμως, αν στην αγωγή αυτή ο καταπιστευματοδόχος σωρεύσει και αναγνωριστική αγωγή κυριότητας, που αφορά ακίνητο, θα πρέπει να αναφέρει, εκτός από τα παραπάνω και ότι αποδέχθηκε το καταπίστευμα και μετέγραψε την σχετική δήλωση αποδοχής (ΕφΠειρ 67/1998, ΕλλΔ/νη 39, σελ. 646). Επίσης, ο καταπιστευματοδόχος, από τότε που θα του επαχθεί η κληρονομιά καθίσταται καθολικός διάδοχος του κληρονομουμένου και αυτοδικαίως κύριος των πραγμάτων που ανήκουν κατά κυριότητα στο διαθέτη. Εφόσον όμως το καταπίστευμα αφορά ακίνητα, πρέπει να προβεί σε δήλωση αποδοχής του καταπιστεύματος και μεταγραφή αυτής (άρθ. 1193, 1195 ΑΚ) άνευ των οποίων δεν επέρχεται η μεταβίβαση της κυριότητας τους σ` αυτόν σύμφωνα με τη διάταξη του άρθ. 1198 ΑΚ (ΑΠ 1747/1990, ΕλλΔ/νη 33, σελ. 540, ΕφΑθ 1430/2007, ΕφΑθ 8647/2006 Ηλεκτρονική Βάση Νομικών Δεδομένων NOMOS, άρθρα 1195 και 1199 του ΑΚ (Βλ. Κληρονομικό Δίκαιο Γ. Μπαλή παρ. 289, Κ. Παπαδόπουλο, Αγωγές Κληρ. Δικαίου, έκδ. 1995, Τόμ. ΒΆ παρ. 152, σελ. 267, αριθ. 2, Π. Φίλιο, Κληρ. Δίκαιο, ειδικό μέρος, έκδ. 4η, παρ. 38 Α` σελ. 200, αριθ. 2).

Στην υπόθεση που κρίθηκε με την υπ’ αριθ. 6474/2011 απόφαση του ΠΠΑ, οι ενάγοντες άσκησαν αγωγή στην οποία μεταξύ άλλων άσκησαν και αναγνωριστική αγωγή κυριότητας, που στηρίζεται στην κληρονομική διαδοχή (καταπίστευμα). Η πρώτη ως άνω ένδικη αγωγή είναι αόριστη και συνεπώς απορριπτέα διότι οι ενάγοντες, αν και επικαλούνται στο αγωγικό δικόγραφο ότι αποδέχθηκαν με πράξη αποδοχής κληρονομιάς, ως νόμιμοι μεριδούχοι του αποβιώσαντος πατέρα τους, ποσοστό 1/6 εξ αδιαιρέτου έκαστος, της καταληφθείσης από εκείνον κατά το χρόνο θανάτου του κληρονομιαίας περιουσίας και ειδικότερα του επιδίκου ακινήτου, εντούτοις δεν μνημόνευσαν στην αγωγή τους ότι προέβησαν στην αποδοχή του καταληφθέντος με τη διαθήκη του αποβιώσαντος διαθέτη πατέρα τους καταπιστεύματος, ούτε προέκυψε από κάποιο στοιχείο της αγωγής σχετική τους ενέργεια.

Το ίδιο κρίθηκε και από την 67/1998 απόφαση του Εφετείου Πειραιά, ήτοι ότι στην περίπτωση της αγωγής αναγνώρισης της κυριότητας που στηρίζεται στην κληρονομική διαδοχή (καταπίστευμα), η αγωγή αυτή καθίσταται αόριστη αφού η ενάγουσα δεν επικαλείται μεταγραφή της δηλώσεως αποδοχής του καταπιστεύματος και ούτε προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό.

Λένα Πολύζου

Δικηγόρος

Email: info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί