Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Κυρώσεις σε περίπτωση μη χρήσης μάσκας

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΥΑ Δ1α//2020 (ΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342 ΦΕΚ Β 4899/2020) με θέμα “Έκτακτα μέτρα προστασίας δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού από 7.11.20 έως 30.11.20″ που βρίσκεται σε ισχύ, επιβάλλεται η υποχρέωση χρήσης μη ιατρικής μάσκας, σε όλη την επικράτεια ανεξαρτήτως επιδημιολογικού επιπέδου, σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων και των χώρων εργασίας, εξαιρουμένων όσων εργάζονται σε ατομικό χώρο χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου. Από την υποχρέωση χρήσης μάσκας εξαιρούνται: α) τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων και β) τα παιδιά ηλικίας κάτω των τεσσάρων (4) ετών. Στα φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν την υποχρέωση χρήσης μάσκας επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής,  διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ.

Η ίδια υπουργική απόφαση, ωστόσο, αναγράφει ότι δεν θίγονται από την εφαρμογή του παρόντος οι τυχόν προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις. Πράγμα που σημαίνει ότι σε περίπτωση μη χρήσης μάσκας, εφαρμόζεται σωρευτικά και η διάταξη 285 του Ποινικού Κώδικα, που στην παράγραφο 1 ορίζει ότι “Όποιος παραβιάζει τα μέτρα που έχει διατάξει ο νόμος ή η αρμόδια αρχή για να αποτραπεί η εισβολή ή η διάδοση μιας μεταδοτικής ασθένειας τιμωρείται: α) με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για ζώα, β) με φυλάκιση και χρηματική ποινή αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κίνδυνος μετάδοσης της ασθένειας σε αόριστο αριθμό ανθρώπων”. Να σημειωθεί δε, ότι, όπως σε όλα τα ποινικά αδικήματα, ακολουθείται υπό τις ανάλογες προϋποθέσεις, η αυτόφωρη διαδικασία.

Ευγενία Φωτοπούλου, δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί