Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Μη καταβολή του ΕΚΑΣ σε ορφανά, από τον ένα γονέα, τέκνα αν δεν έχουν υποβάλει χωριστή φορολογική δήλωση σε σχέση με τον εν ζωή γονέα

Το τελευταίο χρονικό διάστημα μας έχει τεθεί πολλές φορές από αναγνώστριες, χήρες μητέρες ανηλίκων τέκνων, το ζήτημα μη λήψης του ΕΚΑΣ από τον ΟΑΕΕ για το ανήλικο τέκνο, αν δεν έχει υποβληθεί από το τέκνο ξεχωριστή φορολογική δήλωση.

Συγκεκριμένα, οι συνταξιούχοι συγκεκριμένων ταμείων (εξαίρεση από την καταβολή του ΕΚΑΣ ο ΟΓΑ και το ΝΑΤ) δικαιούνται Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ), εφόσον πληρούν ορισμένα ηλικιακά και εισοδηματικά κριτήρια. Στους δικαιούχους ανήκουν, μεταξύ άλλων, και τα ανήλικα τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους. Οι μητέρες συνήθως δεν υποβάλλουν για το ανήλικο τέκνο ξεχωριστή φορολογική δήλωση και μέχρι σήμερα πολλές υπηρεσίες του ΟΑΕΕ χορηγούσαν το ΕΚΑΣ μόνο από το γεγονός ότι το τέκνο ήταν ανήλικο και είχε αποβιώσει ο ένας γονέας. Πλέον, οι υπηρεσίες του ΟΑΕΕ δεν χορηγούν το ΕΚΑΣ αν δεν έχει υποβληθεί χωριστή φορολογική δήλωση για το ανήλικο τέκνο. Το αποτέλεσμα είναι να «κόβουν» σε κάποιες οικογένειες το συγκεκριμένο επίδομα για ένα λόγο τυπικό, όπως είναι η μη υποβολή χωριστής φορολογικής δήλωσης που να δηλώνει έστω μόνο αυτό το μικρό ποσό.

Σύμφωνα με τον Οδηγό για τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2014 που εξέδωσε εντός του προηγούμενου έτους το Υπουργείο Οικονομικών:

«1. Το εισόδημα του ενός συζύγου προστίθεται στο εισόδημα του άλλου συζύγου στο όνομά του και φορολογείται μαζί όταν προέρχεται από επιχείρηση που εξαρτάται οικονομικά από τον άλλο σύζυγο.

2. Το εισόδημα των ανήλικων άγαμων παιδιών δηλώνεται και φορολογείται στο όνομα του γονέα που έχει το μεγαλύτερο συνολικό εισόδημα. Αν οι γονείς έχουν ίσο ποσό συνολικού εισοδήματος, το εισόδημα του ανήλικου άγαμου τέκνου προστίθεται στο όνομα του πατέρα του. Σε περίπτωση που αυτός έχει χάσει τη γονική μέριμνα, προστίθεται στο εισόδημα του άλλου γονέα και φορολογείται στο όνομά του. Κατά τον ίδιο τρόπο δηλώνεται και φορολογείται στο όνομα του γονέα, το εισόδημα των ανήλικων άγαμων τέκνων που προέρχεται από ακίνητα που περιήλθαν σε αυτά από τους ανιόντες, στους οποίους είχαν μεταβιβασθεί από τους γονείς των ανήλικων τέκνων. Κατ’ εξαίρεση, φορολογείται χωριστά το εισόδημα του ανήλικου άγαμου παιδιού που προέρχεται

α) από την παροχή της προσωπικής του εργασίας

β) από περιουσιακά στοιχεία που έχουν περιέλθει σε αυτό από κληρονομιά ή από χαριστικές παροχές, εκτός από τις χαριστικές παροχές που του έγιναν από τους γονείς του, τα οποία φορολογούνται στο όνομα του γονέα που του τα παραχώρησε

γ) από περιουσιακά στοιχεία που έχουν περιέλθει σε αυτό από δωρεές ή γονικές παροχές, που έγιναν σ’ αυτό από γονέα του, ο οποίος έχει αποβιώσει κατά το χρόνο που προκύπτει το εισόδημα από αυτά τα περιουσιακά στοιχεία

δ) από σύνταξη λόγω θανάτου του πατέρα ή της μητέρας του

ε) από περιουσιακά στοιχεία που έχουν περιέλθει σε αυτό, με βάση δικαστική απόφαση, ως υποκατάστατα των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων, που ανήκαν στο ανήλικο και εκποιήθηκαν, με εξαίρεση το εισόδημα από υποκατάστατα περιουσιακών στοιχείων που έχουν περιέλθει στο ανήλικο από χαριστικές παροχές από τους γονείς, οπότε φορολογείται στο όνομα του γονέα που το παραχώρησε (υποκατάστατο είναι το περιουσιακό στοιχείο που περιέρχεται στο ανήλικο μετά από την εκποίηση, με βάση δικαστική απόφαση, περιουσιακού στοιχείου που του ανήκει). Στις περιπτώσεις αυτές υποβάλλεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του ανηλίκου χωριστή φορολογική δήλωση, στο όνομα του ανηλίκου, στο πρόσωπο του οποίου υπάρχει η φορολογική υποχρέωση. Στην περίπτωση που το ανήλικο άγαμο τέκνο υποβάλλει ξεχωριστή φορολογική δήλωση για μια ή περισσότερες από τις παραπάνω περιπτώσεις, τότε στη δήλωσή του περιλαμβάνεται και το εισόδημα που προέρχεται από περιουσιακά στοιχεία που περιήλθαν σε αυτό από περιουσιακά στοιχεία που περιήλθαν σε αυτό από χαριστικές παροχές από τους γονείς του, καθώς και το αντίστοιχο υποκατάστατό τους».

Κατόπιν των ανωτέρω πρέπει να καταστεί σαφές ότι εφεξής δεν θα λαμβάνεται από τα ανήλικα τέκνα το ΕΚΑΣ, εφόσον δεν έχει υποβληθεί στο συνταξιοδοτικό φορέα χωριστή –σε σχέση με το γονέα του- φορολογική δήλωση για το ανήλικο τέκνο, έστω κι αν πληροί όλα τα υπόλοιπα ουσιαστικά κριτήρια.

 

(Το παρόν γράφτηκε με αφορμή ερωτήματα αναγνωστριών της ιστοσελίδας www.singleparent.gr)

 

Ευγενία Φωτοπούλου

info@efotopoulou.gr

 

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί