Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Παραγραφή αξιώσεων που επαναλαμβάνονται περιοδικά και βεβαιώθηκαν με τελεσίδικη δικαστική απόφαση

Κατά την 268 ΑΚ «Κάθε αξίωση που βεβαιώθηκε με τελεσίδικη απόφαση ή με δημόσιο έγγραφο εκτελεστό παραγράφεται μετά είκοσι χρόνια, και αν ακόμη η αξίωση καθαυτή υπαγόταν σε συντομότερη παραγραφή. Αξιώσεις όμως παροχών που επαναλαμβάνονται περιοδικά και που βεβαιώθηκαν με τελεσίδικη απόφαση ή με δημόσιο έγγραφο εκτελεστό, ληξιπρόθεσμες  στο μέλλον, υπάγονται στη συντομότερη παραγραφή».

Με το εδάφιο β΄ της ως άνω διάταξης θεσπίζεται εξαίρεση από τον κανόνα της 20ετούς παραγραφής για τις περιοδικά επαναλαμβανόμενες παροχές που βεβαιώθηκαν με τελεσίδικη απόφαση ή με δημόσιο εκτελεστό έγγραφο και είναι ληξιπρόθεσμες στο μέλλον, όπως ο μισθός, τα επιδόματα, ισόβια χρηματική παροχή, διατροφικές αξιώσεις, τόκοι κ.ά., που υπόκειται στη βραχυπρόθεσμη αρχική παραγραφή, με αφετήρια χρονικά σημεία τα οριζόμενα στις ΑΚ251 επ. εφόσον κατά την τελεσιδικία της απόφασης ή την υπογραφή του δημόσιου εγγράφου αυτές δεν ήταν απαιτητές ως καθιστάμενες ληξιπρόθεσμες στο μέλλον, καθώς και όσες απ’ αυτές δεν βεβαιώθηκαν τελεσίδικα ή με δημόσιο έγγραφο, έστω και αν ήταν απαιτητές. Έτσι, αν με τελεσίδικη απόφαση καταδικάζεται ο εναγόμενος να πληρώσει τους τόκους του κεφαλαίου και τους μελλοντικούς έως την εξόφλησή του, οι τόκοι που είναι απαιτητοί κατά την τελεσιδικία της απόφασης, υπόκεινται στην 20ετή παραγραφή, από την τελεσιδικία, ενώ οι κατά την τελεσιδικία μη απαιτητοί τόκοι, οι οποίοι γίνονται ληξιπρόθεσμοι μεταγενέστερα, υπόκεινται στην 5ετή παραγραφή, που αρχίζει από τότε που κάθε αυτοτελής αξίωση τόκου γίνεται απαιτητή. Στις παροχές αυτές (περιοδικά επαναλαμβανόμενες) δεν εντάσσονται οι από αδικοπραξία αξιώσεις, όπως η αποζημίωση για στέρηση των εισοδημάτων της εργασίας, γιατί δεν έχουν εκ των προτέρων ορισμένο περιεχόμενο και δεν παράγονται σε ορισμένα χρονικά διαστήματα με μόνη την πάροδο του χρόνου, αλλά εξαρτώνται από την κατά κρίσιμο χρόνο επέλευση της ζημίας αυτών και του ύψους τους (Βαθρακοκοίλης, Ερμηνεία κατ’ άρθρο ΑΚ, 2001, Τόμος Α΄, σελ. 1091-1092).

Ευγενία Φωτοπούλου, δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί